Servizos de asesoramento na Coruña

Asesoramento e xestión profesional para empresas.

Áreas: laboral, fiscal, contable.

Axuda profesional para o seu negocio

Os nosos expertos en contabilidade, xestores laborais e fiscais asesoraránche sobre as mellores medidas para optimizar os resultados da túa empresa, e encargaranse de todo tipo de trámites, declaracións, rexistros e outras actividades legais, para que te concentres no teu negocio.

Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa

Más abajo le explicamos algunas de las tareas que realizamos para nuestros clientes:

Asesoramento integral para empresas, autónomos e particulares

Asesoramento Fiscal

Impostos, declaracións, retencións, requisitos...

Asesoramento Laboral

Contratos, nóminas, seguridade social, despedimentos, baixas...

Consultoría contable

Libros de contabilidade, Diario, Libro maior, Perdas e ganancias, Balances...

Asesoramento Fiscal

Facemos todo tipo de trámites e trámites coa Administración de Facenda; Declaracións fiscais, requisitos…

 • Imposto sobre Sociedades.
 • I.V.E.
 • Imposto sobre a Renda das personas físicas e sobre Patrimonio.
 • Imposto sobre Actividades Económicas.
 • Imposto sobre Transmisions Patrimoniais.
 • Estudo da situazón fiscal da sua Empresa.
 • Inspección ante a Axencia Tributaria.

Asesoramento Laboral

Simplifique as relacións laborais cos seus empregados deixando nas nosas mans expertas:

 • Contratos de traballo e prórrogas. Altas, baixas e variacions no INEM.
 • Estudo da contratación, para a obtención de vantaxes e bonificacions na contratación de personal.
 • Altas, baixas e variacions na Seguridade Social.
 • Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 • Confección de Recibos para el pago de cotizacións.
asesores contables en A Coruña

Consultoría Contable

Asegúrese de que toda a documentación contable estea en orde, libros, contas…

 • Xestión Contable.
 • Informazón do estado da sua empresa actualizado.
 • Elaboración de Libros Mercantis obrigatorios.
 • Contas Anuais.
 • Asesoramento para a creación de Empresas.
 • Constitución ou modificación de Sociedades.
 • Redacción de Estatutos, actas e documentos relativos a modificacions e acordos societarios.
 • Disolución e Liquidazón de Sociedades.
 • Confección de Contratos Mercantís.

¿Necesitas asesoramento fiscal, laboral e contable?

Axudamos a empresas, pemes, empresas e autónomos a cumprir coas súas obrigas fiscais, comerciais e laborais.